Serveis

Igualtat entre dones i homes

La creació i el manteniment de serveis municipals que fomentin la cohesió social són fonamentals per a una societat més justa.

El Servei d'Informació i Orientació a les Dones (SIOD), l'Espai Iguals i el Servei d'Atenció Psicològica a la Infància, Adolescència i Família (SAPIAF) tenen finalitats diferents, però neixen amb el mateix desig: aconseguir la igualtat entre dones i homes.

Cercador