Servei d'atenció i orientació a la nova ciutadania

El tècnic del servei d'atenció i orientació a la nova ciutadania atén una visita

Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia

Correu electrònic:
acollida@ajarbucies.cat

Objectius:
- Realitzar observació i diagnòstic periòdic del fet migratori al municipi.

- Aplicar el protocol d’acollida adreçat a la població nounvinguda assegurant l’igualtat d’oportunitats per l’accés a tots el serveis i recursos municipals, informant dels seus drets i deures com a nous ciutadans.

- Formulació, execució, seguiment, gestió pressupostària i avaluació de projectes vinculats amb la integració social del col·lectiu immigrant.

- Suport a altres equips tècnics i professionals del municipi.

- Disseny, elaboració, gestió i seguiment del Pla Local per a la Nova Ciutadania.

- Potenciar la incorporació de les persones immigrades a la vida associativa.

- Afavorir el coneixement de la llengua i la cultura catalana.

- Realitzar un treball d’assessorament i coordinació amb totes les regidories i tècnics en matèria de població d’origen estranger.

- Donar suport a la comissió d’escolarització - a l’EAP en les incorporacions d’alumnes nouvinguts fora de termini.

- Organitzar formacions tant de sensibilització en relació al fet migratori com adreçades a la gestió correcta de la diversitat per part dels serveis públics.

- Afavorir la creació i la consolidació d’espais i accions per a la convivència i la participació ciutadana.

- Coordinar el servei municipal de traducció disponible.


Prestacions de l'Oficina d'orientació i informació per a la nova ciutadania:
- Punt d’acollida per a població nouvinguda.

- Mediació en conflictes comunitaris.

- Dinamització d'associacions de persones d’origen estranger.

- Organització d’activitats formatives.

- Sensibilització per a la convivència i la cohesió social.


Població destinatària:
Servei obert al conjunt de la ciutadania d'Arbúcies.

Cercador