Sol·licitud bo social per al pagament del rebut de la llum

Bo social elèctric

El bo social elèctric pretén protegir als consumidors més vulnerables amb descomptes significatius en la factura de la llum.

Què és?
És un descompte en la factura de la llum.

- D'un 25 per cent per als consumidors vulnerables que compleixin els requisits establerts.
- D'un 40 per cent per als consumidors severs que compleixin amb els requisits establerts.
- Si, a més a més, és un consumidor amb risc d'exclusió social, perquè està sent atès pels serveis socials d'una administració autonòmica o local que paguen almenys un 50 per cent de la factura, no s'haurà de fer front a la factura elèctrica i, en el cas d'impossibilitat temporal per fer front al pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

Amb l'actual situació de Covid-19: Nous beneficiaris. Seran considerats consumidors vulnerables i podran accedir a un 25 per cent de descompte en la seva factura de la llum:
- Els treballadors autònoms que hagin cesat la seva activitat a causa de la Covid-19 i que compleixin els requisits establerts.
- Els treballadors autònoms que, a causa de la Covid-19, hagin vist disminuïda la seva facturació un 75 per cent respecte al semestres anterior i que compleixin els requisits establerts.

Trobareu tota la informació necessària en aquest enllaç: https://www.bonosocial.gob.es/#quees
Cercador