Guies de bones pràctiques i protocols dirigits a l'activitat comercial en establiments físics

Amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial, us presentem aquests protocols d'actuació amb recomanacions i bones pràctiques higiènico-sanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres).

A més de recomanacions adreçades al comerç en general, les guies incorporen apartats dedicats a activitats concretes, centres comercials i mercat de marxants.

Més informació aquí

Cercador