Espai específic web ICD dels serveis d’atenció a dones víctimes de violència masclista durant el període de confinament

En aquest espai hi trobareu diferents serveis de Departaments de la Generalitat i d’altres institucions públiques, previstos durant el període de confinament, incloent informacions del Departament de la Presidència, el Departament de Treball, Afers Socials i Família, el Departament d’Interior, el Departament de Justícia, les dades d’atenció i horaris dels serveis d’informació i atenció a dones (SIADs) i els serveis d’intervenció especialitzada (SIEs), la informació dels serveis de l’Ajuntament de Barcelona i la informació dels serveis que ofereixen les entitats especialitzades. Podeu trobar aquest espai web al següent enllaç, on trobareu sempre la informació actualitzada amb regularitat.

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/serveis-en-lestat-de-confinament/

Trobareu també recomanacions contra la violència masclista en situacions excepcionals, i una guia d’ajuts per a la protecció social i la reactivació econòmica en els següents enllaços:

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recomanacions-contra-la-violencia-
masclista/


http://dones.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Recomancions

Cercador