Serveis d'atenció que ofereixen les entitats a les dones que pateixen violència masclista

Serveis d'atenció que ofereixen les entitats a les dones que pateixen violència masclista

Entitats que donen atenció a víctimes de violència masclista entitats professionalitzades que ja estaven atenent dones amb anterioritat i que tenen serveis especialitzats en qualsevol àmbit de les violències masclistes, és a dir entitats amb experiència prèvia en
l’atenció d’arreu de Catalunya.

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/serveis-confinament/2020-04-09-Serveis-atencio-VM-entitats.pdf

Cercador