Activitat Física per a gent gran

Són sessions per gent que necessita fer una activitat física de baixa intensitat. L’objectiu de cada sessió és treballar les diferents parts del cos tant globalment com analíticament amb exercicis individuals o amb grup utilitzant diversos materials.
La seva finalitat és fer un treball integral del cos: treballar la mobilitat articular, la flexibilitat, la coordinació, la lateralitat, el to muscular, l’orientació en l’espai..... Són unes sessions dinàmiques i divertides amb suport musical, que ens ajuden a la millora de la salut i del nostre benestar.

Cercador