Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica cal l'autorització de la persona interessada.

Podeu descarregar els formularis d'autorització global al final de la pàgina.

Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud, rebreu un correu electrònic a l'adreça que s'hagi facilitat en el moment de la sol·licitud, i hi haurà una adreça d'internet (URL) de l'espai de notificacions electròniques de l'Ajuntament d'Arbúcies, on podreu accedir a la notificació seleccionant un dels següents sistemes de validació:

1- Mitjançant certificat digital
2- Amb clau d'accés, que us enviarà el sistema a través d'un missatge SMS al telèfon mòbil que hàgiu facilitat a la sol·licitud.

Des del moment del dipòsit de la notificació, disposeu de 10 dies naturals per accedir a la notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat.

Podeu revoar l'autorització de notificació electrònica en qualsevol moment a través del mateix formulari d'alta.

Podeu accedir a la pàgina del servei i consultar les notificacions electròniques rebudes dels procediments administratius que tramita l'Ajuntament des de la següent adreça d'internet URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=1700970005&codiDepartament=1700970005

Cercador