Pla local d'educació 2017-2020

El pla local educatiu local que presentem voldria crear una xarxa de suport a la comunitat educativa amb lideratge municipal i implicació de totes les entitats i recursos d'àmbit social, cultural o esportiu, optimitzant els recursos existents i impulsant la participació social.

Aprofitem en aquest punt per fer una reivindicació del món local en educació, de l'important paper que l'administració local exerceix en la definició i implementació de polítiques educatives. Molts ajuntaments s’han implicat històricament en un ampli ventall de prestacions educatives entre les quals destaquen les escoles infantils, les escoles d'educació d'adults, les de música, els programes de suport educatiu a l'escola, el foment de la participació educativa a través dels consells escolars municipals, els programes de transició del món educatiu al món del treball, els programes d'integració dels fills dels nouvinguts i altres accions específiques per afavorir l'èxit escolar. Hi ha veus que parlen de competències reals versus competències legals.

Partim de la idea que és des de la proximitat des d'on es pot treballar millor per dissenyar i adaptar els serveis públics a les necessitats específiques del municipi, atès que l'administració local és la més propera als ciutadans i les relacions entre el govern municipal i la ciutadania s’estableixen de forma directa.

Cercador