Pla Local de Joventut 2012 - 2015

El Pla Local de Joventut és el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de Joventut a Arbúcies durant els propers quatre anys. L'objectiu d'aquest pla és respondre a les necessitats i demandes de la realitat juvenil del nostre poble tenint en compte les importants transformacions que es produeixen constantment i parant una atenció especial als problemes més importants d'aquest col·lectiu.

Es tracta, doncs, d’elaborar un full de ruta que guiarà les actuacions municipals en Joventut i que s'elaborarà amb l'opinió del jovent i la dels professionals del sector. L'ajuntament vol que aquest pla s'ajusti a la realitat dels joves d'Arbúcies.

D'aquesta manera s'han elaborat uns grups de discussió en què els joves d’entre 15 i 30 anys han expressat les seves inquietuds i així conèixer les seves necessitats. Aquestes trobades a l'Hotel d'Entitats han sigut obertes a tot el jovent de la vila que s'ha volgut implicar en qualsevol dels programes que els afecten (salut, treball, habitatge, cultura, lleure, participació i formació).

Les sessions s'han estructurat en tres grups d'edat distribuïts de la manera següent:
De 15 a 19 anys divendres 3 de febrer a les 16 h
De 20 a 24 anys dissabte 4 de febrer a les 10 h
De 25 a 30 anys dissabte 4 de febrer a les 16 h

Cercador