Servei bàsic d'atenció social

Educadora social:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h (excepte segon i tercer dimarts de cada mes)

Treballadora Social:
Dilluns a divendres de 9 a 14 h (excepte primer dimecres i segon dimarts de cada mes)

Descripció:
El Servei bàsic d'atenció social està format per una treballadora social i una educadora social. S'adrecen a persones, famílies i grups que es troben en alguna dificultat familiar, social i/o educativa.

Aquest equip té les següents funcions: informa, orienta i assessora els ciutadans i les ciutadanes d'Arbúcies sobre temes socials i recursos; detecta i preveu les situacions de risc social o exclusió.

També ofereix un suport socioeducatiu a les persones que ho necessiten; tramita recursos socials i fa un seguiment dels programes que requereixen la seva intervenció, i participa i promou projectes socioeducatius comunitaris; promou el treball en xarxa entre institucions, professionals i persones del municipi.

Les cites es donen a l'Oficina de Promoció Econòmica de Can Delfí (carrer Estenedor número 1), de dilluns a divendres de 10 a 14 h

Cercador