Sessió Ordinària 20/11/08

Ordre del dia

1. Presa de possessió del regidor Joaquim Santos i de la regidora Carme Córdoba, del grup municipal d’ERC.

Descarregar mp3


2. Donar compte al Ple del certificat-extracte dels acords adoptats en sessió de Ple municipal.

Descarregar mp3


3. Informar favorablement les noves tarifes d’aigua presentades per SOREA,SA.

Descarregar mp3


4. Aprovació inicial del projecte de recuperació i millora de l’espai fluvial de la Riera d’Arbúcies.

Descarregar mp3


5. Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona, l’obra social de “La Caixa” i l’Ajuntament per l’execució del projecte titulat “Recuperació i millora de l’espai fluvial de la Riera d’Arbúcies.

Descarregar mp3


6. Aprovació manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic.

Descarregar mp3


7. Moció d’EPA davant la crisi econòmica i els seus efectes sobre la població.

Descarregar mp3


8. Moció d’EPA proposant celebrar com a mínim un Ple municipal anual al nucli de Joanet.

Descarregar mp3


9. Moció d’EPA per a la millora de la seguretat pública a Arbúcies.

Descarregar mp3


10. Informes de les Conselleries.

Descarregar mp3


11. Proposicions i preguntes.

Descarregar mp3

Cercador