Tràmits

Tramitacions en línia (e-TRAM)

Atenció a la ciutadania

Instància genèrica

Queixes, suggeriments i propostes

Sol·licitud d'accés a la informació pública


Padró d'habitants

Volant d'empadronament actual

Volant d'empadronament històric

Volant de convivència actual

Volant de convicència històricUrbanisme, activitats i medi ambient

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia d'obertura

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Declaració responsable d'obertura

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Llicència ambiental (Annex II)

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Tramitacions presencials - Urbanisme

També pots omplir els documents-tràmits directament des de l'ordinador en format pdf, imprimir-los i portar-los en persona a les oficines municipals.

Tramitacions presencials - Obres

També pots omplir els documents-tràmits directament des de l'ordinador en format pdf, imprimir-los i portar-los en persona a les oficines municipals.

Tramitacions presencials - Activitats

També pots omplir els documents-tràmits directament des de l'ordinador en format pdf, imprimir-los i portar-los en persona a les oficines municipals.

Tramitacions presencials - Altres

També pots omplir els documents-tràmits directament des de l'ordinador en format pdf, imprimir-los i portar-los en persona a les oficines municipals.