Taules de Barri

El logotip de les Taules de Barri

TAULA DE BARRI DE MAGNES

Últimes notícies
El veïnat del barri de Magnes va celebrar el dimarts 15 de desembre la sessió de presa de decisions. En aquesta trobada es va acordar la reforma de la vorera del carrer Jacint Verdaguer per un ampli consens. Aquesta era una de les principals propostes d’actuació de la Taula de Barri, però no l’única ja que les vint-i-dues persones que van assistir a la reunió van fer ús del pressupost de 30.000 € reservat a aquest espai de participació i també van donar el vist-i-plau a la millora de diverses accions relatives a la neteja i el manteniment, així com a la mobilitat i la vialitat del barri (consulteu l'informe al final de la pàgina)

La sessió de presa de decisions va començar amb una presentació del regidor Josep Carrapiço, tot seguit es van detallar una per una la quinzena d’actuacions proposades pel veïnat i finalment es va procedir a la votació. En aquesta sessió també es van presentar diverses accions de millora al barri ja executades.

Sessions anteriors
El dilluns 18 de maig es va celebrar la sessió inaugural de la Taula de Barri de Magnes amb l'assistència de 38 veïnes i veïns. Aquesta primera trobada va servir per explicar el funcionament de la Taula de Barri i per detectar i ordenar els principals problemes del barri.

Al juliol es va celebrar la segona sessió per trobar una solució als problemes plantejats en la primera reunió.

Què és una Taula de Barri?
Una Taula de Barri és un espai de trobada ciutadà per debatre, informar, consultar i prendre decisions conjuntes entorn aquelles qüestions que el veïnat cregui importants pel barri. La Taula és oberta a tot el veïnat que tingui 16 anys o més, i serveix per apropar la gestió de la política municipal als arbuciencs i les arbucienques.

Sobre el projecte
La regidoria de Participació i Comunicació de l’Ajuntament d’Arbúcies ha creat el projecte de les Taules de Barri per tal de millorar la participació dels vilatans en els afers municipals. Es tracta de promoure i organitzar espais per reflexionar entre tots i totes sobre els temes d’interès que afecten la vida quotidiana dels barris i de la nostra vila.

Inici del projecte
El projecte es va iniciar al 2006 amb un diagnòstic participatiu que va servir per avaluar l'estat de la participació a Arbúcies i la viabilitat de les Taules de Barri. Aquest diagnòstic es va elaborar amb la participació de l'anterior equip de govern i de l'oposició, de tècnics i tècniques municipals i també amb els arbuciencs i les arbucienques, que van respondre 289 qüestionaris que van ajudar a dotar de contingut la primera Taula de Barri.

Cercador