Programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local

Programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local

Els AODL són tècnics/ques, titulats/des superiors o de grau mitjà, que treballen a temps complet en un projecte de desenvolupoament local impulsat pels ens locals o per entitats dependendents o vinculade a una administració local. La seva missió és dinamitzar, promoure i executar, en concertació amb d'altres agents del territori polítiques i porogrames que afavoreixein la promoció econòmica en el seu territori d'actuació, cercant un creixement econòmic sostenible generador d'ocupació.

Cercador