Àrea Municipal de Solidaritat

Àrea Municipal de Solidaritat

La funció de l’àrea Municipal de Solidaritat és oferir suport, espais i assessorament tècnic a les associacions (principalment de persones nouvingudes) i a les ONGD locals (Organització No Governamental pel Desenvolupament), així com enfortir la relació entre tots els que busquen i promouen una ciutadania responsable i activa envers la solidaritat i la convivència.

Actualment hi ha quatorze entitats vinculades a aquest espai:

- Quare ONGD locals (SOARPAL: Solidaritat Arbúcies-Palacagüina, ACAPS Arbúcies: Associació Catalana d’Amics del Poble Sahraui, Grup Intercultural i Solidari NDENNDEN NGOL·LEN i Associació Batantodicory-Arbúcies)

- Vuit associacions de nouvinguts que viuen a Arbúcies (Associació de Romanesos d'Arbúcies DACIA, Associació per a l’Educació i Cultura Islàmica (AECI), Associació Tinnarre Fouladou a Catalunya, Grup Intercultural i Solidari Ndennden Ngol·len, Ballac Rewé, Yurmeende Hobe, Associació de dones marroquines Al Ilmo Nour i Al Anwar)

- Dues que treballen a l’àmbit internacional i local, però que també tenen delegació a la vila (Creu Roja – Arbúcies, i La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial (Catalunya i Llatinoamèrica))

Cercador