Carnet d'Activitat Física (CAF)

El Carnet d’Activitat Física (CAF) vol potenciar i consolidar la pràctica d’activitat física i esport a Arbúcies de forma saludable. Dona cobertura als practicants de les instal·lacions esportives municipals i també a aquelles persones que tot i no fer servir les instal·lacions fan esport de forma esporàdica.

El CAF ofereix descomptes en sessions de fisioteràpia o massatge, en la compra de material esportiu en comerços especialitzats del poble, gratuïtat en la utilització de llum per als usuaris de les pistes de tennis, gratuïtat o descomptes en el preu de les activitats incloses dins la campanya d'Activitat Física x Tothom i en l’ús de les instal·lacions esportives municipals.

El CAF es va crear al 2008 en substitució del carnet d’usuari esportiu, que feia solidari a l'usuari amb el manteniment de les instal·lacions esportives municipals. El CAF manté aquesta finalitat, però a més aporta als titulars una sèrie d’avantatges saludables de pràctica física i d’àmbit comercial, les quals dotaran segur d’una millor pràctica d’Activitat Física i Esport.