Subvencions Esportives

Subvencions rebudes per la Diputació de Girona 2023

  • PROGRAMA A1. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (2023)

Import rebut: 2.000,00 €

  • PROGRAMA A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars (2023). Per l’organització de la 1a Cursa de Muntanya i 44a Marxa de la primavera.

Import rebut: 1.000,00 €

  • PROGRAMA D2. Suport a l'activitat esportiva escolar (2023). Promoció de diferents activitats: psicomotricitat, mou-te, hip hop .

Import rebut: 1.295,00 €

  • PROGRAMA A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2023). Enllumenat del camp de futbol. 

Import rebut: 5.000,00€
 

Subvencions esportives municipals

L'objecte d'aquesta subvenció es donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament de l'activitat esportiva de base de les entitats esportives del nostre municipi.

Destinatari les entitats esportives municipals, inscrites o adscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Arbúcies en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Bases Reguladores de la subvenció

Formulari de Sol·licitud

Compte Justificatiu