Accions de lluita contra la pobresa Energètica

L'Ajuntament d'Arbúcies i la cooperativa Som Energia van signar un conveni de col·laboració per tal de garantir el subministrament elèctric de totes les llars en què les famílies es trobin amb dificultats econòmiques. Amb aquest acord, ambdues parts es comprometen a no efectuar els talls en el subministrament de la llum i, així, evitar la pobresa energètica. 

Per una altra banda, l'ajuntament d'Arbúcies i Sorea, com a empresa subministradora d'aigua al municipi, també van signar un protocol de mesures contra la pobresa energètica. El protocol coordina les actuacions entre els serveis socials del municipi i l'empresa, amb detecció de casos de vulnerabilitat econòmica que afectin a persones i famílies, amb l'objectiu de garantir el subministrament d'aigua.