Educadora comunitària

Els principis bàsics i pilars fonamentals de la intervenció de l’educadora són:

 • Detecció i anàlisis de la realitat i de les necessitats socials.
 • Creació de projectes i propostes enfocades al  creixement personal, de grup i/o comunitari.
 • Treball en xarxa. transversal i interdisciplinari entre agents socials municipals ( educatius, sanitaris, polítics, esportius, de promoció econòmica, jurídics, associatius, culturals…) i la població.
 • Pedagogia de la relació com a eina metodològica: proximitat, escolta, vincle, presència, respecte mutu, comunicació emocional, acompanyament…
 • Treball basat prioritàriament en la reflexió i acció preventiva. Per tal de poder atendre   les situacions personals i familiars de risc social.
 • Treball enfocat en les necessitats de les persones i no tan en les problemàtiques / etiquetes diagnòstiques.
 • Treball de suport a projectes externs.
 • Treball per la convivència i la inclusió social.

 

L’educadora de carrer/comunitària treballa en l’atenció individualitzada i /o familiar conjuntament amb els/les professionals de l’àrea d’atenció a les persones i específicament  treballa per projectes:

 • Mesures reparatòries i pràctiques restauratives.
 • Beques per activitats extraescolars
 • Nia : institut-comunitat. 
 • Prevenció i reducció de riscs en consum de substàncies tòxiques.
 • Patis oberts.
   

Amb la col·laboració econòmica de DIPSALUT: 

Dipsalut