Prevenció i Mediació Comunitària

Des de l'any 2016, s'està desenvolupant el programa de suport a la Prevenció i la Mediació en la convivència comunitària, coordinat per l'àrea d'atenció a les persones de l' Ajuntament d'Arbúcies, amb el suport del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i amb la participació dels diferents professionals que treballen en l'àmbit de menors al municipi.

Per tal de facilitar un treball transversal amb la cooperació de tots els agents socials i educatius, es va constituir una taula que té com a objectius principals el disseny i la posada en marxa d'estratègies d'actuació preventiva per l'intervenció amb joves que creen conflictes en la via pública i en la convivència, proposant la mediació como actuació bàsica que faciliti una resolució positiva, amb la responsabilització de les conductes i la posterior reparació de danys

En aquesta sentit, s'està intervenint en la resolució de conflictes des dels principis de les anomenades Pràctiques restauratives, que ofereixen eines que permeten detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte o problemes en diferents àmbits educatius, per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions.