Programa de Beques Extraescolars i en llengua anglesa

Beques per activitats extraescolars

L'Ajuntament d'Arbúcies, als efectes d'atenció social als infants del municipi, atorga ajuts econòmics a infants i joves, per facilitar l'accés a la realització d'activitats extraescolars amb l'objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics, contribuint a l'eliminació de riscos d'exclusió social.

El projecte es crea, a partir de la detecció d'una necessitat social, atès que algunes famílies tenen dificultats per poder pagar les activitats extraescolars, per tal de promoure i facilitar la pràctica de l'esport i d'activitats de lleure a infants i joves en situació de vulnerabilitat.

Els objectius generals són:

  • Treballar per la prevenció.
  • Oferir eines d'inclusió i cohesió social.
  • Millorar la salut i la qualitat de vida.
  • Treballar per la igualtat d'oportunitats.

L'educadora de carrer és la responsable del projecte, de la planificació, execució, valoració i  coordinació amb Escoles de primària, IES, AMPA's, entitats esportives i culturals,  tècnics municipals d'esports, d'educació, joventut, educadora social, etc.

 

Beques per llengua anglesa en acadèmies del pobleç

L'Ajuntament d'Arbúcies conjuntament amb els centres de primària del municipi i les acadèmies de llengua estrangera Enjoy Idiomes i English Club, ofereixen beques d'anglès amb l'objectiu de donar un impuls a alumnes que presenten una alta motivació per aprendre però que no poden accedir a un ensenyament privat. Amb les beques, es vol afavorir l'equitat en l'accés a l'aprenentatge de llengües estrangeres, independentment de la situació socioeconòmica de les famílies, amb un model de col·laboració amb entitats que defensa l'igualtat d'oportunitats.