Reforç Escolar

Amb la finalitat de prevenir el fracàs escolar, es va iniciar fa anys un projecte de reforç escolar fora dels centres educatius, que compta com a recurs fonamental amb la participació de persones voluntàries.

La planificació i organització es porta a terme des de l'àrea d'atenció a les persones i en coordinació amb les escoles de primària del municipi, amb l'objectiu de combatre el fracàs escolar i donar suport a les famílies en l'educació dels seus fills.