Comissió Municipal de Menjadors Escolars

Amb l'objectiu de construir un nou model de gestió dels menjadors escolars, es va constituir una Comissió municipal, com un espai de treball format pel equips directius de la llar d'infants municipal i de les dues escoles de primària del municipi, i amb representació de les AMPA. 

L'article 85 de la Llei de Bases de Règim local i el Decret 160/1996, permet que els ajuntaments gestionin aquests serveis previ conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Entre totes les parts, hem definit un model superador d'errors i mancances detectats en l'actual. 

La gestió quedarà en mans de la competència municipal i es cogestionarà amb empreses del tercer sector o de l'economia social i cooperativa amb productes de proximitat i de temporada, incrementant la qualitat en el servei, sobretot en la revisió de les ràtios de monitoratge. 

En definitiva, generem un nou espai de sobirania alimentària amb una gestió més propera i cooperativa. I amb una baixada de costos pels usuaris.