Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l’òrgan participatiu de la població en quant els afers locals educatius. Agrupa els responsables polítics i tècnics de l’ajuntament d’Arbúcies, representació dels pares i mares de les escoles, directors dels centres públics i concertats. Aquest espai esdevé un punt de trobada, aproximadament dues vegades l’any (primer i segon semestre). Aquest punt de trobada serveix per impulsar la vessant formativa i d’intercanvi d’experiències, punts de vista, etc. I ha de ser un espai de confiança, diàleg i consens.