Curs d'acollida lingüística per a immigrants

 

El curs d’alfabetització és una experiència d’alfabetització d’adults en català adreçada a persones nouvingudes que volen aprendre català mentre aprenen a llegir i a escriure.

L’objectiu del curs és oferir recursos i promoure l’alfabetització en català de persones adultes d’origen estranger per tal que després, aquestes, puguin accedir als cursos inicials del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Es tracta d’un mètode d’alfabetització mixt, que combina el treball sintètic (fonètic i sil·làbic) amb el treball analític (de paraules) en un context comunicatiu. 

El material escrit està dissenyat per treballar amb tot el grup classe simultàniament. 

Hi ha altres materials, especialment els manipulables, que es poden utilitzar tant individualment com en parelles o petit grup.