Llar d'Infants El Jardinet

Una llar d'infants adaptada a les famílies d'Arbúcies

Curs 2023 - 2024

 • Matrícula: del 16 al 22 de juny de 2023

Per formalitzar la vostra matrícula a la Llar d'Infants El Jardinet, heu d'omplir la instància genèrica (teniu l'enllaç a la vostra dreta) i adjuntar-hi els següents documents:

 • Fotocòpia DNI d'un dels pares
 • Fotocòpia del llibre de família
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia del carnet de vacunes
 • Document de compromís de pagament de les quotes (cursos no gratuïts) (disponible a la vostra dreta)
 • Si és el cas, carnet de família nombrosa o monoparental (amb dos fills a càrrec)

 


 

Trets d'identitat de la llar d'infants El Jardinet: 

 • Escola catalana
 • Escola laica
 • Escola homogènia
 • Escola activa
 • Escola per la diversitat
 • Escola per la coeducació
 • Escola per la inclusió
 • Escola participativa
 • Escola i família
 • Escola integral
 • Actituds i valors a l'escola
 • Escola i medi

 

Com treballem

Oferim propostes per desenvolupar processos científics, cal formular hipòtesis, organitzar situacions d’experimentació i d’observació on l’infant tingui reptes per solucionar i on es pregunti: què és això? què puc fer? què passa si…?

Deixem i facilitem l’acció autònoma de l’infant, la possibilitat d’explorar i fer-se preguntes per poder esbrinar la resposta i compartir-ho amb les educadores, els altres infants i la família.

 

Materials

El material utilitzat, és sobretot natural, fascina per la seva qualitat i provocació, donant més informació a l’infant. És important oferir llibertat als infants per accedir a diferents materials, per tant han d’estar al seu abast i alçada. Els materials que s’utilitzen depèn de cada unitat de programació besant-se en material observable directament.