Programa de Formació Integrada PFI

El nom Programa de Formació Integrada correspon al fins ara PQPI, les inicials del qual significaven Pla de Qualificació Professional Inicial.

És un curs, d’un any acadèmic, adreçat a joves de 15 a 22 anys (nois i noies) que no disposen del Graduat en Educació Secundària, ni de l’accés a Cicles Formatius. Solen ser joves en situació de risc d’exclusió social que han quedat al marge del sistema educatiu per diversos motius, i que ara busquen una segona oportunitat per entrar de nou en el sistema acadèmic i preparar-se per a una formació i per a una futura professió.

L’objectiu del curs és donar eines i orientacions a fi que els alumnes puguin obtenir la titulació (accés a Cicles Formatius Grau Mig o Graduat en Educació Secundària) i/o integrar-se en l’àmbit laboral.

És, per tant, un curs que combina la docència i l’acompanyament acurat de l’alumne, generant noves oportunitats formatives per a nois i noies joves de la comarca de La Selva i contribuint a la millora de l’ocupabilitat.

El curs en qüestió està pensat per a un grup de 10 a 15 alumnes que reben un formació acadèmica diària de 25 hores setmanals, cada matí de dilluns a divendres de 9 a 14h. Un cop inscrits al curs, l’assistència diària és obligatòria per a l’alumne. El curs té una durada d’unes 1.000 hores, 100 de les quals són de pràctiques. El calendari escolar és des del 12 de setembre al 20 de juny, seguint un calendari el més semblant possible al dels instituts de Secundària de Catalunya.

A final de curs, els alumnes accedeixen als exàmens oficials de la Generalitat de Catalunya de Nivell Instrumental i de GES per tal d’obtenir el certificat oficial que correspon als seus estudis, o bé a les proves d’accés als Cicles Formatius, cosa que els acredita per poder cursar el cicle mitjà de Formació Professional.

Un servei per a tota la comarca

En els set cursos d’existència del Programa de Formació Integrada d’Arbúcies, hem acollit alumnes d’Arbúcies,Breda, Sant Hilari Sacalm, Hostalric, Riells-Viabrea i Fogars de la Selva.

El servei donat des de l’Escola d’Adults i des de l’Ajuntament d’Arbúcies, està també dissenyat per a altres estudiants de la comarca de La Selva. Per això s’ha aconseguit un servei de transport escolar gratuït que permet que els alumnes de fora d’Arbúcies tinguin les mateixes oportunitats de participar-hi que els arbuciencs.