Agent Comunitari

L'agent cívic és un agent de detecció, un observador que capta les problemàtiques i/o conflictes que puguin sorgir al carrer i les traslladi si es necessari als tècnics de l'àrea corresponent per tal que es puguin abordar i solucionar. 

Es un agent que intervé amb una perspectiva mediadora i de proximitat amb la ciutadania amb l'objectiu de promoure el civisme i desenvolupar les tasques de prevenció de conflictes.