Suport econòmic de la Diputació de Girona

L'àrea d'habitatge de l'Ajuntament d'Arbúcies ha comptat amb el suport econòmci de Diputació de Girona anualitat 2021