Servei d'Informació i Orientació a les Dones (SIOD)

Servei personalitzat i directe d’assessorament a les dones sobre els serveis o recursos a l’abast pel desenvolupament de la vida personal, familiar, laboral, cultural i altres, així com l’assessorament en tràmits administratius o jurídics. 

El servei es gestionat de manera conjunt i coordinada amb l’àrea d’atenció a les persones, i en especial els Serveis Socials municipals que atenen i deriven els casos detectats de manera directa o amb intervenció de la policia local.