Nucli de Joanet

Petit nucli de població situat al nord del terme municipal. 

Està documentat des del segle IX (866 i 899) i la seva església parroquial, dedicada a sant Mateu, va ser sufragània de la de Sant Hilari fins al segle XV. Té un grapat de cases, agrupades en un parell de carrers, i alguns masos dispersos. La major part d'elles conserva elements antics, dels segles XVII, XVIII i XIX