Cop de mà

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Arbúcies pretén visibilitzar els joves d’entre 16 i 29 anys que ofereixen els seus serveis com a cangurs i/o professors particulars a les famílies que necessitin aquests serveis.

Es tracta d’un tauler d’anuncis que es podrà consultar virtualment on apareixeran els contactes dels joves que ofereixen els seus serveis. També hi hauran dades curriculars com la disponibilitat o el nivell formatiu. Aquesta iniciativa s’engloba dins del programa Cop de mà i que té com a objectiu augmentar les oportunitats d’ocupació dels joves d’Arbúcies.

L’àrea de Joventut crearà un registre i serà l’intermediari entre els joves i les famílies que busquen aquest servei. La seva funció serà posar-les en contacte, de manera que no exerceix cap control al respecte, ni es fa responsable del vincle ni les condicions que se’n derivin entre famílies i els prestadors del servei.

Per a inscriure’s al portal d’anuncis caldrà posar-se en contacte amb l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Arbúcies (joventut@ajarbucies.cat) i emplenar un formulari. En cas de que el sol·licitant no presenti tota la documentació o el contingut no es consideri oportú l’àrea de Joventut es reserva el dret d’ometre aquesta informació.

Aquests formularis de contacte estan dissenyats per a mostrar informacions de contacte. El responsable de les dades que es facilitin lliurement en aquests formularis és l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Arbúcies, que les tractarà seguint les directrius del nou Reglament General de Protecció de Dades. El tractament de les dades serà per a posar en contacte persones que ofereixen i demanden aquests serveis. En tot moment, qui faciliti les seves dades podrà accedir a les mateixes, rectificar-les o suprimir-les dirigint-se a l’àrea de Joventut (joventut@ajarbucies.cat) i en tot moment es recalcarà que l’àrea de joventut només funciona d’intermediari per a posar en contacte, de manera que no exerceix cap control al respecte, ni es fa responsable del vincle ni les condicions que se’n derivin.