Compartir cotxe

Des de l'Ajuntament d'Arbúcies es vol fomentar l'estalvi d'emissions i l'estalvi econòmic en els desplaçaments i per això us proposa compartir cotxe.

Arbúcies no disposa de masses destinacions ni horaris amb transport públic, així els/les usuaris/àries de cotxe poden utilitzar un servei de compartir cotxe per tal de publicar les seves ofertes i/o demandes de places, indicant origen, lloc de destí, horaris, places ofertades o demandades, etc. i buscar algú altre amb qui coincideixin aquests hàbits de desplaçament.

És una bona manera de fer un ús més racional del cotxe, reduint el consum de combustibles fòssils i el cost assossiat.