Andròmines. Servei gratuït de recollida de mobles i estris domèstics

El servei de recollida d’andròmines és un servei gratuït que ofereix l’Ajuntament d’Arbúcies per a particulars.

El seu funcionament és prèvia trucada a l’empresa que realitza la recollida Germans Alum S.L. al 937653151 i cal donar informació de què cal recollir, quantitat i tipologia, i on cal recollir-ho, es recull a la porta de l’adreça indicada. Per part de l’empresa s’acordarà amb l’interessat el dia que es farà la recollida.

Aquest servei és gratuït i habitualment es realitza els dimarts al matí, i cal deixar els mobles i estris domèstics davant de la porta de casa o al punt on s’hagi acordat amb l’empresa de la recollida, abans de les 8 del matí del dia de la recollida. Cal deixar-ho a la vorera, on no molestin i permetin el pas de persones.

No està permès deixar-hi runes, escombraries, roba, vidres de grans dimensions, objectes punxants, ni residus procedents d’indústries o comerços.

Només es recolliran aquelles andròmines per les quals s’ha fet sol·licitud. No es poden treure al carrer ni deixar trastos a les àrees de contenidors o al costat de les papereres, (infracció de l’ordenança 48 General de residus urbans del municipi d’Arbúcies i comporta una sanció).