Suport econòmic de la Diputació de Girona en NNTT

 

Ajuts a ajuntaments material informàtic per a museus i col·leccions, any 2023

L'any 2023 el Museu Etnològic del Montseny ha obtingut el suport econòmic de la Diputació de Girona per finançar i facilitar l'accés a equipament i actuacions relacionades amb les noves tecnologies, amb una dotació de 1.200,00 €

 

 

 

Subvenció en Noves Tecnologies, any 2023

L'Ajuntament d'Arbúcies ha comptat amb el suport econòmci de Diputació de Girona per:

  • La millora del material informàtic de les dependències municipals.
  • La millora de les xarxes informàtiques de la corporació.
  • La millora del programari amb les limitacions especificades en les bases publicades

A l'anualitat 2023, la dotació ha sigut de 3.184,07 €