Suport econòmic de la Diputació de Girona en NNTT

 

Ajuts a ajuntaments material informàtic per a museus i col·leccions, any 2020

L'any 2020 el Museu Etnològic del Montseny ha obtingut el suport econòmic de la Diputació de Girona per la millora del seu equipament informàtic amb una dotació de 1.034,48 €

 

 

Subvenció en Noves Tecnologies arran de la situació de la COVID-19, any 2020

El creixement del teletreball arran de la covid-19 i la reconversió de l’administració en electrònica impliquen que els sistemes d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin extremadament complexos.

L'Ajuntament d'Arbúcies ha comptat amb el suport econòmci de Diputació de Girona per:

  • La millora del material informàtic de les dependències municipals.
  • La millora de les xarxes informàtiques de la corporació.
  • La millora del programari amb les limitacions especificades en les bases publicades.