Consell Municipal de Solidaritat

Es un òrgan obert de participació ciutadana format per les diferents ONGD i entitats que treballen en la solidaritat, la cooperació internacional i la convivència. A través del Consell Municipal de Solidaritat (CMS) es canalitza la participació unitària en les polítiques de solidaritat i cooperació del municipi.

El consell té com a objectiu principal facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i els projectes relacionats amb la solidaritat i la convivència, així com estendre aquests valors entre els ciutadans i les ciutadanes d’Arbúcies.

En Cooperació Internacional, el Consell Municipal de Solidaritat lluita contra la imatge romàntica de la cooperació i fa una divulgació del compromís i les dificultats reals que comporta. És necessari acompanyar les bones intencions amb coneixements, experiència i criteris tècnics que permetin aconseguir els objectius plantejats sobre el terreny.

Les funcions del Consell de Solidaritat són consultives, d’assessorament, d'informe, d'estudi, de proposta i de dinamització d’objectius d’actuació municipal i social en aquesta matèria.

Les ONGD i entitats que s’hi apleguen són grups de persones que defugen la passivitat i la indiferència per treballar en la transformació de la societat cercant un ordre social més just i la promoció d’un desenvolupament dels pobles empobrits.