Suport a entitats d'acció social i solidaritat

 

La finalitat principal es orientar a les entitats en relació a diferents aspectes que les afecten, vetllant pel impuls de l'associacionisme local i creant espais de relació amb l'ajuntament d'Arbúcies i altres associacions (potenciant el treball en xarxa).

A més, el servei de suport a les entitats ofereix assessorament i difusió de les seves activitats, potenciant el coneixement del teixit associatiu, i el treball que porten a terme, per part del conjunt de la ciutadania.


Els objectius principals del servei son:

  1. Assessorament per la creació d'associacions i el seu funcionament.
  2. Suport en la gestió de convocatòries i recerca de vies de finançament.
  3. Assessorament pel desenvolupament de projectes socials i de solidaritat internacional.
  4. Suport econòmic o en espècies a través d'ajudes de material, infraestructura i subvencions.