Clàssics Montseny Guilleries

Tres cotxes clàssics en una de les activitats de l'entitat

President: David Batlle

Correu electrònic: classicsmg@gmail.com
La tradició i la popularitat dels ral·lis al nostre territori és el denominador comú que uneix els integrants d’aquesta entitat, que promou la difusió dels ral·lis des d’una perspectiva esportiva, cultural i lúdica.

La col·laboració en l’organització de ral·lis històrics i en les exposicions al Museu Etnològic del Montseny vinculades al motor, a més de la tradicional trobada de cotxes clàssics, són algunes de les activitats del col·lectiu Clàssics Montseny Guilleries.

Cercador