Empreses Concessionàries

 


REDEXIS (gas propà): https://www.redexis.es

900.811.339: Atenció al client
900.924.622: Emergències 24h
800.760.577: Lectures de comptadors

atencioncliente@redexis.es (correu electrònic)

 

ENDESA (llum): http://www.endesa.com

902.508.850: Atenció al client
800.760.706: Emergències

 

AGBAR (aigua): http://www.agbar.es

900.405.070: Atenció comercial (de dilluns a divendres de 8 a 21h)

900.405.070: Lectures de comptadors (de dilluns a divendres de 8 a 21h)
900.405.070: Reclamacions
900.304.070: Avaries 24h

@agbarclients (Twitter)