Guia Educativa 2017-2018

Una eina pràctica i útil

La Guia Educativa és un document amb informació útil sobre els centres d’Arbúcies. A la guia trobareu des de les dades bàsiques, passant per les activitats i serveis que s’ofereixen així com el professorat i els equipaments que hi ha a cada centre. Aquesta guia també la podeu aconseguir als centres educatius, a l’ajuntament i al Museu Etnològic del Montseny.

Dates de preinscripcions i matrícules pel curs 2017-2018

Llar d'Infants Municipal El Jardinet
- Preinscripcions: Del 2 al 12 de maig.
- Matriculacions: Del 6 al 9 de juny

*Per a les preinscripcions i matriculacions, cal adreçar-se a l'Ajuntament

Educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria
- Preinscripcions: Del 23 de març al 4 d'abril
- Matriculacions: Del 12 al 16 de juny

Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de formació professional
- Preinscripcions: Del 16 al 24 de maig
- Matriculacions: (pendents de publicar-se)

Escola d'adults
- Preinscripcions: (pendents de publicar-se)
- Matriculacions: (pendents de publicar-se)

Escola de Música municipal
- Preinscripció i matrícula: Del 27 de març al 28 d'abril

Consulteu la Guia Educativa per tenir informació dels centres educatius d'Arbúcies. La trobareu a l'ajuntament, al Museu Etnològic del Montseny i als centres educatius. L’ajuntament també l’ha repartit a les famílies dels nens i nenes nascuts al 2013, 2014, 2015 i 2016.

Més informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/


ELS TERMINIS DE LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2017-2018 PRESENTATS PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT


- Del 23 de març al 7 d'abril per als ensenyaments professionals de música i dansa.
- Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció.
- Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
- Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer període).
- Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.
- Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults que segueixen el seu calendari.
- Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.
- De l'1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.
- Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral.
- Ensenyaments artístics superiors: els centres han de publicar els terminis no més tard del 2 de maig.
Cercador