Habitatge

Una gestió responsable

El dret a un habitatge digne s'ha convertit en els últims anys en una de les demandes de la ciutadania, i Arbúcies no n'és una excepció. Des de l'ajuntament no es vol deixar únicament la gestió urbanística en mans de la iniciativa privada i és per això que s'han emprès projectes que fomenten l'accés a l'habitatge per a tots els arbuciencs i les arbucienques.

En aquest sentit s'emmarquen els serveis d'habitatge de lloguer social i la construcció de nou pisos de protecció oficial al carrer de la Farga, que es van lliurar als propietaris al 2010.

Cercador