Ja s'ha restablert el subministrament elèctric a l'Ajuntament 

Instal·lacions