Escola Dr. Caulla

L'Escola Dr. Carulla és un Centre d'Educació Infantil i Primària en què s'imparteixen classes des de d'Educació Infantil (3 a 5 anys) fins a 6è d'Educació Primària (12 anys)

Segons el Projecte Educatiu del Centre és una escola pública, catalana, mixta i coeducativa, aconfessional, democràtica, participativa, oberta, pluralista, integradora, activa, renovadora i arrelada al medi.

El centre té una plantilla de 30 mestres, a més del personal no docent. És una escola de doble línia. El nombre d'alumnes per classe oscil·la entre els 15 i els 24, aproximadament.