Junta de Govern Local

 

La Junta de Govern Local l'integren l'alcalde, Pere Garriga, i els regidors Anna Rotllant, M. Àngels Soler, Àngel Cabrero i Jaume Salmeron.

Es pengen les actes originals de les sessions d'aquest òrgan a un servidor propi i es poden consultar a través de la seu electrònica municipal, dins de l'apartat de Acció de Govern i Normativa