Accions

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arbúcies treballa en diverses línies per tal d’aconseguir un manteniment i una millora del nostre poble i el seu entorn. Una de les línies principals de treball és el foment del reciclatge de residus. Aconseguir una disminució de la quantitat de resta generada i un increment dels residus classificats correctament és un dels objectius de l’àrea.

La campanya de recollida d’oli de cuina usat, el repartiment de bosses per a reciclables i cubells per a la matèria orgànica, el llistat de residus i el compostatge casolà són algunes de les accions desenvolupades en els darrers anys.

Cercador