29/04/2021 - Atenció a les persones

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arbúcies i la Federació d’Associacions d’Implants Coclears

S’han repartit mascaretes comunicatives per facilitar la lectura labial de persones amb pèrdua auditiva

La sala de plens de l’Ajuntament va acollir l’acte de signatura del conveni amb la Federació d’Associacions d’Implants Coclears (AICE), que té per objectiu assessorar i obtenir solucions adequades a les persones amb deficiències auditives i que han estat implantades amb un implant coclear. Així mateix també donen assessorament a les famílies del seu entorn, posant especial èmfasi en els col·lectius de persones grans, infància i adolescència.

La col·laboració entre ambdues institucions consisteix en: 
- El repartiment de mascaretes comunicatives a l’Ajuntament per tal de garantir la lectura labial a les persones amb pèrdua d’audició, especialment a les usuàries d’implant coclear. 
-  Lliurament de materials informatius sobre l’implant coclear, la prevenció de la pèrdua d’audició i la comunicació amb persones amb pèrdua auditiva; 
-  Realització d’una jornada de preaudiometries al municipi per realitzar un primer calibratge de salut auditiva i una posterior derivació als serveis mèdics dels casos detectats. 
-  Organització d’una xerrada informativa sobre la Prevenció i detecció de la pèrdua auditiva en persones grans. 
-  Assessorament en matèria d’accessibilitat a la comunicació amb persones amb pèrdua d’audició de les accions i comunicats de l’Ajuntament d’Arbúcies. 
- Suport institucional per a la celebració de dies relacionats amb l’audició, com el Dia Internacional d l’Implant coclear (25 febrer) o el Dia Mundial de l’Audició (3 de març).


A l’acte hi van assistir Joan Zamora, preisident de la Federació AICE, Sílvia Lazausa, vicepresidenta de la Federació AICE, Manel Rejano, del departament de Comunicaicó d’AICE, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, el regidor d’Atenció a les Persones, Jaume Salmeron, i el regidor d’Urbanisme i usuari d’implants coclears, Martí Pastells.