02/10/2019 - Cultura

Descoberta una important fortificació al poblat exterior del castell de Montsoriu

Juntament amb la torre s’ha documentat un tram de la muralla exterior i la presència d’un fossat perimetral

Divendres va finalitzar la 25a campanya d'excavacions programades d'arqueologia al castell de Montsoriu, organitzada i dirigida pel Museu Etnològic del Montseny, amb el suport del Museu d'Arqueologia de Catalunya – Girona i el Patronat del Castell de Montsoriu, i que ha comptat amb la participació d'una quinzena d'arqueòlegs de diferents universitats del país.

Els treballs arqueològics s’han centrat en la delimitació d’una gran fortificació, fins ara desconeguda, situada a la part central del pla exterior del castell. Les restes d’aquesta torre (de 7 metres de llarg per 5’80 d’amplada) flanquegen la cara est del recinte emmurallat exterior que ocupa la part superior del turó de Montsoriu. Juntament amb la torre s’ha documentat un tram de la muralla exterior i la presència d’un fossat perimetral que protegia l’accés a la torre. L’excavació parcial d’aquest fossat, de més de 2’5 metres de fondària (encara no s’ha arribat a la base) i uns 4 metres d’amplada, ha permès recuperar un conjunt significatiu de materials arqueològics (monedes, una plaqueta daurada, ferradures, puntes de projectil de ballesta, restes ceràmiques de la vaixella de taula...).

Les dades aportades per l’excavació reforcen la imatge del gran castell inexpugnable que va descriure el cronista reial Bernat Desclot a finals del segle XIII i que definia Montsoriu “com un dels bells e nobles del món”. Una fortalesa formada pels dos recintes actuals de Montsoriu, la torre de les Bruixes (situada al nord del turó) i tot el recinte emmurallat exterior, protegit per aquesta gran fortificació descoberta a la seva part central. Un conjunt de fortificacions, que configuraven un perímetre emmurallat de prop de 650 metres.

També durant aquesta campanya s’ha pogut intervenir en una de les estances del recinte Sobirà. La sorpresa ha sigut la troballa de les restes d’un petit tram de la muralla perimetral de l’oppidum ibèric que va ocupar la part superior del turó fa més de 2.000 anys i les restes de la muralla exterior del primitiu castell medieval construït a la segona meitat del segle X pels vescomtes de Girona.