23/06/2021 - Cultura

La vida al Montseny pren força amb la remodelació del Museu Etnològic del Montseny d’Arbúcies

Les obres de millora i actualització museogràfica han tingut un cost de 576.000 euros

El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA) ha reobert totes les seves sales després d’un any d’obres centrades en la millora del recorregut de la visita i, sobretot, en l’actualització museogràfica dels diferents espais, en què es descriu el model industrial del Montseny, amb la torneria, la carrosseria i el món del tèxtil. 

El projecte de remodelació  també ha incidit en la restauració, reforçament, impermeabilització i aïllament tèrmic dels teulats originals de l’edifici de La Gabella, així com de les cobertes de la galeria nord i la remodelació dels sistemes elèctrics i de climatització del conjunt de la segona planta del museu, amb l’objectiu de millorar tant les condicions de visita, la conservació de les col·leccions i l’eficiència energètica. En el marc d’aquestes obres també s’ha ampliat l’espai dedicat a les exposicions temporals a la planta baixa de l’edifici, amb la incorporació d’una nova sala, assolint una superfície aproximada de 150 m2.

El projecte executat compren una superfície aproximada de 500m2 dels 2000m2 que té el MEMGA i ha tingut un cost 576.000 euros, que ha comptat amb finançament dels Fons FEDER,  la Diputació de Girona, el Departament de Cultura i l’Ajuntament d’Arbúcies.

El MEMGA ha reobert les seves portes i dels nous espais en destaquen tres punts del recorregut: 

- L’espai dedicat a les Llegendes del Montseny i a la vida quotidiana. Aquest àmbit gira al voltant de la recreació escenogràfica d’una gran llar de foc, com les que es podien trobar en els masos del Montseny des de fa més de 300 anys. Aquest espai genera l’atmosfera perfecte per escoltar les llegendes més conegudes del Montseny.

- L’omnibus d’onze places de l’any 1923, de carrosseries Ayats, exemple dels primers models d’autobusos carrossats a Arbúcies, el gran centre productor de Catalunya, i que ara ocupa tot sol l’espai central de la segona planta, guanyant visibilitat i acompanyat d’una producció audiovisual. Destaca la recuperació de la gran encavallada de fusta a 4 vessants del teulat original de l’edifici, del 1600,  i que amb la nova il·luminació recupera tota la seva força.

- La nova sala del tèxtil que permet completar el discurs del model industrial arbucienc, originat a finals del segle XIX. L’activitat tèxtil a la vall d’Arbúcies, amb una presència important des de mitjans del segle XVII, va rebre un gran impuls amb les fàbriques construïdes a la dècada de 1880. Un gran teler de més de 200 anys i fotografies de les dones i nenes que treballaven en aquesta activitat són un dels elements centrals de l’exposició.

Segons Jordi Tura, director del MEMGA: “El visitant descobreix nous espais que fins ara no tenien presència en el recorregut del museu, com el de la vida quotidiana o el món del tèxtil i el treball de la dona, al mateix temps que s’ha adaptat tot el conjunt de les sales de la segona planta que permet explicar el món de la industrialització amb una museografia molt més moderna i oberta”.

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, assenyala: “L’adaptació i millora d’equipaments culturals com el Museu d’Arbúcies és un repte i una obligació que tenim les administracions cap a la nostra ciutadania. Aquest procés de remodelació ha de permetre reforçar el lligam amb el Montseny i és una aposta decidida per convertir el museu en un element clau del territori”. 

Un referent cultural
El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, s’ha concebut des dels seus inicis a principis dels anys 80 del segle passat, com un centre de conservació, difusió i investigació del patrimoni cultural del massís del Montseny. Amb una implicació directa en la dinamització cultural, social i econòmica del conjunt del territori. 
 
Actualment el museu, amb xifres que sobrepassen els 50.000 usuaris anuals del seu conjunt de serveis, està considerat un referent  patrimonial del sud de les comarques gironines, tant en l’àmbit de la recerca com també en el de la difusió cultural.

Les seves instal·lacions actualment ocupen una superfície de 2000m2 amb serveis com: sales d’exposicions temporals i permanents, incorporació de l’Arxiu Històric Municipal, creació del Centre de documentació del Parc Natural del Montseny (Secció Humanitats), oficina d’informació del Parc Natural del Montseny, instal·lació del multivisor Llegendes del Montseny, construcció dels magatzems de reserva de col·leccions  (que actualment acullen la principal col·lecció d’etnologia i arqueologia del conjunt del Montseny i la comarca de la Selva).

Aquest llarg procés de creació i consolidació del MEMGA, iniciat l’any 1974 amb la compra de La Gabella per part de l’Ajuntament d’Arbúcies i, sobretot a partir dels anys 80, ha comportat també la progressiva recuperació de l’edifici històric. Una construcció de principis del segle XVII, que per causa de les diferents vicissituds patides al llarg de la seva història, s’havia anat transformant i perdent al mateix temps part de la seva configuració inicial.