27/07/2022 - Educació

El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies aprova el Pla Local d’Educació 2022-2026

El projecte pretén traçar una estratègia per millorar la situació educativa del municipi

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el nou Pla Local d’Educació d’Arbúcies (PLEA) per als anys 2022 – 2026. El document és una actualització i renovació del PLEA que es va redactar al 2017 i ha comptat amb la participació dels diferents agents educatius del municipi (AMPA, Consell Escolar Municipal, direccions dels centres educatius, tècnics municipals, famílies...) i també dels tres grups municipals que hi ha al consistori. 

El PLEA és una eina per a millorar les polítiques i el treball en xarxa en educació al municipi.
La iniciativa d’elaborar un Pla Educatiu sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament i del Consell Escolar Municipal (CEM) de revisar l’estat educatiu del municipi i d’avançar cap a una estratègia educativa cada cop més integral, que vagi més enllà de l’educació reglada obligatòria. 

A grans trets, els objectius del PLEA són:
- Obtenir un diagnòstic en profunditat de la situació educativa al municipi, especialment en relació a les situacions que generen més preocupació entre la comunitat educativa. 
- Visualitzar tots els recursos i activitats educatives que hi ha al municipi.
- Provocar un debat i consens social, tècnic i polític entorn a la qüestió educativa.
- Traçar una estratègia d’acció, orientada: crear més recursos allà on són necessaris; donar sentit (endreçar, integrar...) a allò que ja està en marxa però li manca estructura o coherència; i millorar el treball en xarxa entre els diferents agents socioeducatius del municipi. 

I pel que fa a les conclusions, el Pla recull unes 30 accions a impulsar en els propers quatre anys, entre les quals hi ha consensuar nous cicles formatius a l’INS Montsoriu, avançar en l’ideari de Poble Educador amb la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament, recuperar i actualitzar la Guia Educativa amb l’oferta formativa municipal, organitzar tallers i xerrades formatives per a famílies, replantejar el Centre Obert i adaptar-lo a les necessitats educatives dels infants i joves, promoure i dissenyar un Camí Segur a l’escola i dissenyar un carril bici urbà per a patinets i bicicletes, innovar en els espais verds del municipi, potenciar la igualtat de gènere o reforçar l’acollida escolar a les famílies nouvingudes, entre d’altres. 

En aquest sentit, el regidor d’Educació, Jaume Salmeron, assenyala: “Es tracta d’una eina agosarada perquè plantegem una sèrie d’accions perquè Arbúcies sigui una població de referència pel que fa a recursos pedagògics i on es generen oportunitats per a tothom que hi viu i que hi estudia” . 

Salmeron també recorda que el primer PLEA que es va fer el 2017 era “una eina molt potent” i de la qual s’han arribat a complir un 70 per cent de les accions que s’hi detallaven, entre les quals destaquen el canvi de model de menjadors i el reforç que s’ha donat al Programa de Formació Integral (PFI). A més a més, aquest primer Pla va servir  per a generar una estratègia educativa en clau 360º que integrava l’educació formal i no formal al llarg de la vida.